Yakuza Princess (2021)

IMDB Rating: 61 votes, average 6.5 out of 10

Yakuza Princess (2021) ในบราซิล อเคมิ รู้ว่าเธอเป็นทายาทของอาณาจักรยากูซ่า หลังจากนั้น ชะตากรรมของเธอก็เข้าสู่เกลียวของความรุนแรงและความลึกลับ ที่ซึ่งไกจิน (ชาวต่างชาติ) ที่คอยปกป้องเธอตลอดเวลา ชิโร อาจถูกส่งตัวมาเพื่อฆ่าเธอจริงๆ

Rate:R
Quality:
Year:
Duration: 112 Min
Country:,
Release:
Language:English, 日本語, Português

Leave a Reply