Wild Game (2021)

IMDB Rating: 76 votes, average 7.0 out of 10

Wild Game (2021) เมื่อเจ้าของฟาร์มที่ไม่มีเงินรับข้อเสนอเพื่อช่วยเหลือดาราหนังกวางเอลค์ ดูเหมือนเงินจะง่าย จนกระทั่งการปะทะกันที่ร้ายแรงกับหน่วยงานท้องถิ่นทำให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องที่เป็นการประลองที่นองเลือดระหว่างผู้ชายกับผู้ชาย

เจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่เอาเงินมาแลกเงินซึ่งยื่นข้อเสนอเพื่อช่วยกวางเอลค์ล่าดาราหนัง

Rate:NR
Quality:
Year:
Duration: 90 Min
Country:
Release:
Language:English
Director:

Leave a Reply