The Mad Womens Ball (2021)

IMDB Rating: 176 votes, average 7.2 out of 10

The Mad Womens Ball (2021) ยูจีนีมีพรสวรรค์พิเศษ: เธอได้ยินและเห็นคนตาย เมื่อครอบครัวของเธอค้นพบความลับของเธอ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 พ่อและพี่ชายของเธอจึงพาเธอไปที่คลินิกระบบประสาทที่ La Pitié Salpêtrière โดยไม่มีทางหนีจากชะตากรรมของเธอได้ ดวงชะตาของเธอผูกพันกับเจเนเวียฟ พยาบาลที่โรงพยาบาล

Quality:
Year:
Duration: 122 Min
Country:
Release:
Language:Français

Leave a Reply