I Was a Simple Man (2021)

IMDB Rating: 1 votes, average 7.0 out of 10

I Was a Simple Man (2021) เรื่องผีที่เกิดขึ้นในเขตชนบทของชายฝั่งทางเหนือของ โออาฮู ฮาวาย เล่าในสี่บท เป็นเรื่องราวของชายสูงอายุที่เผชิญจุดจบของชีวิต ผีในอดีตของเขามาเยือน

Quality:
Year:
Duration: 100 Min
Country:
Release:
Language:English

Leave a Reply