Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย

IMDB Rating: 5 votes, average 5.6 out of 10

Death of a Telemarketer (2022) เซลส์(แมน)ดวงซวย นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่พูดจาคล่องแคล่วพบว่าตัวเองอยู่ในความเมตตาของชายที่เขาพยายามจะหลอกลวง

หลังจากพยายามหลอกล่อให้ใครซักคนโชคไม่ดีเพื่อชนะการแข่งขันในที่ทำงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์ที่มีความสามารถพิเศษจะค้นหาคำตอบว่าเขาจะสามารถบอกทางออกจากสถานการณ์ตัวประกันที่ชีวิตของเขาต้องเผชิญหรือไม่

Rate:R
Quality:
Year:
Duration: 88 Min
Country:
Release:
Language:English

Leave a Reply