A Girl and A Guy (2021) วุ่นรักสาวกับหนุ่ม

IMDB Rating: 5 votes, average 4.2 out of 10

A Girl and A Guy (2021) วุ่นรักสาวกับหนุ่ม เป็นเรื่องราวสมัยใหม่ของคนหนุ่มสาวที่สำรวจโลกแห่งความสัมพันธ์ การเชื่อมต่อ และความใกล้ชิดในสังคมปัจจุบัน ภาพยนตร์เรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของเด็กผู้หญิง เรื่องราวของผู้ชาย และเรื่องราวของผู้หญิงกับผู้ชาย

Quality:
Year:
Duration: 131 Min
Country:
Release:
Language:English,
Director:

Leave a Reply